Gyakornoki pályázat

 A RADÍR REKLÁM Rendezvény- és Médiaszervező, Szolgáltató Kft. a „Gyakornokok alkalmazása a RADÍR REKLÁM Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04120 azonosítószámú pályázata során 11 137 000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 3 fő 25 év alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég Gyöngyös, Dózsa György út 6. szám alatti telephelyén.

A felvett gyakornokok közül 2 fő grafikus és 1 fő hangosító munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2019.12.01. és 2021.03.31. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bérköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 1 fő szakember került kijelölésre, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltött be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A projekt eredményeként 3 fő gyakornok, valamint 1 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2019.06.28-án kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2021.03.31-án került sor.