Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020. január 1-től

 1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
  • Szolgáltató:

Cégnév: RADÍR REKLÁM Rendezvény- és Médiaszervező, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 17. I/9.

Főtelephely: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 6.

Telephelyek:

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 6. HRSZ 1564/1/A/1

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 6. HRSZ 1564/1/A/3

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 6. HRSZ 1564/1/A/5. pince

3200 Gyöngyös, Bornemissza u. 1.

3232 Mátrafüred, Parádi u. 2.

3232 Mátrafüred, Parádi u. 2/1.

Adószám: 11173423-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-674530

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36205566555

E-mail:segit@radir.hu
Pénzforgalmi számlaszáma: 10700299-48419406-51100005

 • Termék:

A weblapra feltöltött valamennyi ingó dolog; ideértve:

I .Készleten lévő termék: A webáruházban megtalálható olyan termék, mely minden egyediesítést nélkülöz. Pl: reklámajándék egyedi logo nélkül

 1. Egyedi termék:A vásárló egyedi elképzelése, igényei, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott grafikai anyagok alapján létrehozott, egyediesített termék

III. Jegy: A Szolgáltató által szervezett rendezvény látogatására jogosító jegy

 • Vásárló:

Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

 • Vásárlási Feltételek:

A webáruházban történő vásárlásra irányadó jelen vásárlási feltételek, melyet kiegészítenek a weblap egyértelmű útmutatásai.

 

 1. A Vásárlási Feltételek tárgya és hatálya
 • A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
 • A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
 • A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Vásárlási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Vásárlási Feltételek új verziójának közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.
 • A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával a Vásárló ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el.
 • A Vásárlási Feltételek alapján a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek is Vásárlónak minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény nevében járva kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül.

 

 1. Termék ára
 • A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.
 • A Vásárlónak a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel útján lehetősége van az egyedi termékek rövid határidővel való megrendelésére. A sürgősségi felár minden esetben: feltüntetett eladási ár + 50%.
 • 000,- Ft azaz húszezer forint bruttó érték feletti áru esetén lehetőség van a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételre, és egyedi áralku letárgyalására.
 1. Megrendelés
 • A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről grafikai ábrázolást jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.
 • Egyedi termékek esetében, amennyiben a vásárló saját grafikát kíván elhelyezni a terméken, köteles szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát. Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség a Vásárlót terheli. A Vásárló köteles mentesíteni a Szolgáltatót az előbbi eset kapcsán esetlegesen felmerülő jogsérelmekből származó, harmadik személy általi összes követelés alól, és megtéríteni a Szolgáltató az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költségét.
 • Szolgáltató a készleten lévő és az egyedi termékekkel kapcsolatban tájékoztatja a Vásárlót, hogy a monitoron látott színek, alapanyagtól és technológiától függően, a készterméken máshogy mutathatnak. Ezzel kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció, VAGY a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név/Cégnév; E-mail; Telefonszám; Lakóhely/Székhely – Helység; Utca, Házszám; Irányítószám –) megadása. A megrendelések akkor minősülnek leadottnak, amikor a Vásárló a weblap egyértelmű útmutatásait követve, az árukiválasztása után a „Megrendelem és fizetési kötelezettséget tudomásul veszem”lehetőség és a Vásárlási Feltételek elfogadásával lezárja a megrendelés folyamatát.
 • A megrendelések leadása az áruház internetes felületének használatával megvalósuló elektronikus úton történhet, avagy az Elérhetőségek menüpont alatti elérhetőségeken a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt követően telefonon, faxon, e-mailen, levélben.
 • A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben a rendelés nyitva tartási idő lejárta után érkezik be, az, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton és/vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikorra tudja teljesíteni a megrendelést.
 • Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vásárlót terheli.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, a regisztráció, vagy a megadott adatok valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel együtt feladott megrendelés(eke)t érvénytelennek minősítse.
 1. Átvétellel kapcsolatos és Fizetési feltételek
 • Az ár kiegyenlítése kizárólag készpénzben történhet.
 • A készleten lévő, és egyedi termékek átvételére Személyesen a Szolgáltató telephelyén (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 6.) a visszaigazolásban megjelölt naptól, az ár egyidejű, készpénzben történő megfizetését követően nyílik lehetőség.
 • A megrendelt készleten lévő és egyedi termékek vonatkozásában a Szolgáltató csomagolási költségeket nem számol fel.
 • Az egyedi termékek vonatkozásában 10.000,- Ft értékű megrendelés felett a Szolgáltató a teljes megrendelés értéke 10 % -ának megfelelő előlegre jogosult, mely kiegyenlítése kizárólag készpénzben történhet a Szolgáltató telephelyén. (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 6.).
 • A Vásárló a visszaigazolásban megjelölt naptól számított öt munkanapon belül köteles az általa megrendelt Termék(ek) ellenértékét – figyelemmel a megrendeléskor megfizetett előleg összegére is – teljes egészében megfizetni és a termékeket elszállítani.
 • Amennyiben Vásárló az általa megrendelt Terméket a visszaigazolásban megjelölt naptól számított öt munkanapon belül nem veszi át, a Szolgáltató a késedelem hatodik munkanapjától jogosult tárolási díjat felszámítani. A tárolási díj mértéke a naponta a megrendelt Termékek értékének 1%-a. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül.
 • A jegyfoglalás esetén Szolgáltató visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja az adott foglalás sikerességét. A foglalás sikerességének visszaigazolását a felek Szolgáltató és Vásárló között jegyvásárlásra vonatkozó előszerződésnek tekintik az alábbi feltételek mellett: A sikeres foglalást követően Vásárló az általa sikeresen lefoglalt jegyet kizárólag személyesen, a vételár egyidejű megfizetése mellett Szolgáltató telephelyén (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 6.) veheti át a foglalás napjától számított három munkanapon belül. Ezen feltételek maradéktalan teljesülése esetén jön létre a felek közötti tényleges jogügylet, melynek alapján Szolgáltató köteles a Vásárló által sikeresen lefoglalt jegyet Vásárló részére kiszolgáltatni. A sikeres foglalás visszaigazolását követően – amennyiben Vásárló az általa lefoglalt jegyet a fent meghatározott módon, helyen és időn belül személyesen nem veszi át, illetve annak vételárát a megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki – Szolgáltató jogosult a foglalás törlésére és a jegy belátása szerinti értékesítésére. Ebben az esetben Vásárlót a fentiekhez kapcsolódóan semminemű kártérítés nem illeti meg, azért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
 1. Biztonság, felelősség korlátozás
 • A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított öt munkanapos határidőt biztosít a helyzet megoldására.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen nem a Szolgáltató által elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.
 • A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.
 1. Elállás

7.1.Készleten lévő termékek

Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatja Vásárlót az elállási jogáról:

 • A vásárló a készleten lévő termék rendelése esetén, tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni faxon, elektronikus úton, postai úton vagy telefonon a Szolgáltató fenti, illetve Elérhetőségek menüpontban megadott elérhetőségei valamelyikére.
 • Az elállási határidő
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt harmadik személy a terméket átveszi.;
 • több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 • Elállás a céljából a Vásárló felhasználhatja a következő nyilatkozat-mintát is:

„Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

 • A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 • Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot kerül alkalmazásra.
 • A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy napon belül átadni.
 • A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg eredeti állapotában vissza nem kapja a terméket.

7.2. Egyedi termékek

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§.(1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztó nem rendelkezik elállási joggal, melynek alapján Szolgáltatónak nem áll módjában a vásárlás értékét visszatéríteni.

7.3. Jegy

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§.(1) bekezdés a) pontja alapján a fogyasztó nem rendelkezik elállási joggal, melynek alapján Szolgáltatónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem más jegyre cserélni, sem  a vásárlás értékét visszatéríteni.

 1. Kellékszavatosság, Jótállás, Termékfelelősség
 • Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a Vásárlót a kellékszavatosságról, a jótállásról és a termékszavatosságról.
 • A Vásárló a termék nem látható, rejtett hibája esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ez esetben a Vásárló a készleten lévő és egyedi termékek jellegéből adódóan kijavítást és kicserélést kérhet, másodsorban igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy elállhat a szerződéstől.
 • A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a Vásárló a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • A Vásárló a termékkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén jótállás körében a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ez esetben a Vásárló a készleten lévő és egyedi termékek jellegéből adódóan kijavítást és kicserélést kérhet, másodsorban igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy elállhat a szerződéstől.
 • A Vásárló a hibás termék esetén, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, termékszavatossági igények körében a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

 1. Panaszkezelés
 • Fogyasztói panaszügyintézés faxon, elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik, a Szolgáltató fenti, illetve az Elérhetőségek menüpontban megadott elérhetőségein.
 • Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a Vásárlók rendelkezésére:

Hétfő: 9.00-17.00; Kedd – Péntek: 8.00-17.00

 • Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez fordulhat:
  • Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
  • Békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131.
  • Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
 1. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság
 • A fenti adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat az Internetes Vásárlási Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból kezelje, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon megőrizzen, és felhasználjon, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Vásárló általi adatmegadás önkéntes.
 • A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).
 1. Joghatóság, hatáskör, illetékesség, alkalmazandó jog
 • A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszonyból esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a Magyarország Bíróságainak joghatóságát, azon belül – hatáskörtől függően – a Gyöngyösi Járásbíróság és az Egri Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.
 • A Szerződő felek egymás közötti jogviszonyában az irányadó jog – anyagi és eljárásjogi tekintetben egyaránt – a magyar jog.